• Ανούσα Κανούτου Καθηγήτρια Αγγλικής

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

  Πλήθος σεμιναρίων, Θεωρητικών και Πρακτικών
  Πρακτική άσκηση στο 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου και στο 7ο Δημ. Σχολείο Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.
  Από το 2011 έως σήμερα διδάσκει στο Κ.Ξ.Γ. Ν.Ι. ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ.
  Συγγραφή βιβλίων, λεξιλογικών ασκήσεων για τα επίπεδα από Pre-Elementary έως και B2 για τις εκδόσεις Iguana Project.

 • Γκέλλη Πρέντζα Καθηγήτρια Αγγλικής

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

 • Αγγελική Νικολάου Καθηγήτρια Αγγλικής

  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

 • Τάμυ Σπανού Καθηγήτρια Γαλλικής

  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας

 • Κατερίνα Κοντολάτη Καθηγήτρια Αγγλικής

  Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  -Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας

 • Διώνη-Ελένη Χαλάτση Καθηγήτρια Ρωσικής

  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
  Κομοτηνή
  Εξειδίκευση στη Ρωσική γλώσσα και Φιλολογία
  Παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα τα Παιδαγωγικά και τη Διδακτική της γλώσσας.
  Σεμινάρια Γλωσσολογίας , Μετάφρασης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 • ANNA KAΛΥΒΑ Καθηγήτρια Γερμανικής

  Πτυχιούχος της γερμανικής και φιλολογικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών.
  Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 • Κωνσταντίνα Μπίμπα Καθηγήτρια Αγγλικής Διευθύντρια Σπουδών

  Diploma RSA, Cambridge University
  Master of Arts in English Language Teaching, Warwick University
  e-mail:
  constandina@davanellos.com

 • Μαριάνθη Νικολαίδου Γραμματειακή Υποστήριξη

  Απόφοιτος πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας