τηλέφωνο: 2231031614 -- 6989744098

e-mail: conbiba2@gmail.com

Ωράριο Λειτουργίας: 3 - 9 μμ